Huisregels

Patronaat is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en de Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op Patronaat van toepassing. Bekijk deze hier.

 

Algemeen

- Patronaat  is een PIN ONLY locatie.

- Voor concerten in Patronaat geen minimumleeftijd, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende programma. Voor clubnachten (nachtprogramma) geldt in het algemeen altijd een minimumleeftijd van 18 jaar, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende programma. Het Patronaat personeel behoudt ten alle tijde het recht om voor de ingang te vragen naar het vertoon van een identiteitsbewijs voordat er toegang wordt verleend.

- Aan bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt.

- Je wordt geacht je te richten naar de aard van het concert

- Volg altijd de aanwijzingen van de medewerk-(st)ers van het Patronaat op.

- Zorg voor een geldige identificatie; bij twijfel aan leeftijd volgt weigering.

- Er kan gefouilleerd worden; werk mee en volg de aanwijzingen op.

- Wie zich in het verleden heeft misdragen, kan de toegang geweigerd worden; je krijgt dan geen geld terug voor een reeds gekocht entreeticket.

- Als je even naar buiten loopt, zorg dan dat je een stempel haalt bij ons personeel bij de deur. Zonder stempel kom je niet naar binnen. 

- Na 03.00 uur geen toegang meer.

Patronaat maakt gebruik van cameratoezicht. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen, veiligheid en gezondheid van Patronaat, haar medewerkers als wel haar bezoekers, met in achtneming van de regels voor privacy. Camerabeelden worden gedurende een door de onderneming te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld. Voor meer informatie over het protocol rondom dit cameratoezicht kun je mailen naar info@patronaat.nl.

Bij overtreding van de huisregels wordt je de toegang geweigerd of word je uit het pand verwijderd; ook kan de politie worden gewaarschuwd.

De volledige ‘Algemene Bezoekersvoorwaarden’ liggen ter inzage bij de kassa. 

Verboden

- Iedere vorm van geweld, inclusief (seksueel) intimiderend gedrag, is verboden.

- Het meenemen van wapens en/of goederen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren is verboden.

- Het gebruik en/of meenemen van drugs is verboden.

- Iedere vorm van handel in drugs of verstrekking van drugs, zowel soft als hard, is verboden.

- Iedere vorm van handel in goederen is verboden.

- Iedere vorm van discriminerend gedrag, zowel mondeling als schriftelijk, is verboden.

- Het mee naar binnen of buiten nemen van eten en/of drinken is verboden; dat geldt ook voor glaswerk en plastic.

- Het nuttigen van drank op de stoep voor het pand is verboden.

- Onnodig en hinderlijk voor het pand blijven hangen is verboden.

Deze site maakt gebruik van cookies. Lees hier onze Cookie Verklaring en lees hier onze Privacy Verklaring