VACATURES

Patronaat is dé poporganisatie van Haarlem en omstreken. Met haar sterke programmering en eigenzinnig karakter behoort Poppodium Patronaat al jaren tot de top tien kernpodia van Nederland. Inmiddels heeft Patronaat meer dan 200 medewerkers, waarvan ongeveer 40 procent in een betaalde functie. In 2018 werden ruim 450 concerten en andere activiteiten georganiseerd, die in totaal meer dan 120.000 bezoekers trokken. Het stimuleren en faciliteren van onbegrensde creativiteit, het versterken van inclusiviteit op de werkvloer, voor en op het podium en het geven van maximale support voor nieuw talent zijn kernwaarden voor Patronaat.

--------------------------------------------

Manager Techniek & Gebouwbeheer (m/v)

Circa 32 uur per week

Onze organisatie
Patronaat is dé poporganisatie van Haarlem en omstreken. Met haar sterke programmering en eigenzinnig karakter behoort Poppodium Patronaat al jaren tot de top tien kernpodia van Nederland. Inmiddels heeft Patronaat meer dan 200 medewerkers, waarvan ongeveer 40 procent in een betaalde functie. In 2018 werden ruim 450 concerten en andere activiteiten georganiseerd, die in totaal meer dan 120.000 bezoekers trokken.

Het stimuleren en faciliteren van onbegrensde creativiteit, het versterken van inclusiviteit op de werkvloer, vóór en op het podium en het geven van maximale support aan nieuw talent zijn kernwaarden voor Patronaat. Daarnaast is organisatieontwikkeling een belangrijk strategisch doel voor de komende jaren.

De stichting Patronaat exploiteert het gebouw aan de Zijsingel met vier verschillende zalen, maar manifesteert zich ook steeds meer buiten dit gebouw. Naast concerten op diverse locaties in de omgeving, zoals Openluchttheater Caprera, de Philharmonie en Woodstock ’69, organiseert en beheert Patronaat ook oefenruimtes op het Slachthuisterrein in Haarlem Oost. Binnenkort wordt op dit terrein een nieuw popcentrum gerealiseerd met meer en betere oefenruimtes, opnamestudio’s en ondersteunende horeca. Patronaat wordt de exploitant van dit centrum en is daarom nauw betrokken bij de projectontwikkeling.

De functie
Gepaard aan deze groei in activiteiten en verantwoordelijkheden wil Patronaat zich nog verder ontwikkelen en verbeteren. Om die ambitie waar te maken en te borgen is onder andere besloten om een Manager Techniek & Gebouwbeheer aan te trekken. Dit betreft een nieuwe functie.

Het team Techniek bestaat uit twaalf vaste medewerkers (samen circa 6 FTE). Daarnaast is er een flexibele schil van freelancers en wordt er gebruik gemaakt van gemotiveerde en capabele vrijwilligers en stagiairs. Het team gebouwbeheer bestaat uit drie vaste medewerkers (samen circa 3 FTE).

De Manager Techniek & Gebouwbeheer geeft leiding aan beide teams en is onderdeel van het managementteam dat verder bestaat uit de Algemeen Directeur, de Directeur Programma & Development, de Manager Horeca & Bedrijfsleiding en de Manager Programma & Marketing. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Algemeen Directeur, tevens bestuurder.

De inhoud
Aan de Techniek kant draag je verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van visie en beleid op het gebied van podiumtechniek en eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van podium technische werkzaamheden rondom concerten, activiteiten en projecten. Hierbij hoort het verzamelen van technische informatie rond producties, leidinggeven aan de technische medewerkers (geluid, licht, AV, theatertechniek), het  (laten) verzorgen van roosters en de toepassing van Arboregels, het ontwikkelen en begroten van investerings- en onderhoudsplannen, het onderhouden en beheren van podium technische installaties, budgetbeheer, advies aan directie over ontwikkelingen op gebied van podiumtechniek en het  leveren van bijdragen voor het algemeen bedrijfsbeleid.

Binnen Gebouwbeheer ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het facilitair beleid op basis van een heldere visie, de planning groot onderhoud en lange termijn investeringen, het begroten en plannen van klein onderhoud en toezicht op de veiligheid van gebouw en voorzieningen. Tevens ben je eindverantwoordelijk voor het inroosteren, beheren van het afdelingsbudget en de administratie, toezicht op naleving veiligheidsvoorschriften (ARBO) en schoonmaak gebouw, onderhouden van contacten met service- en onderhoudsbedrijven en het afsluiten van contracten met sommige van deze partijen. Tevens geef je uitvoering aan beheer, onderhoud en optimalisatie van systemen (bv. pinautomaten, BMC, GBS, horeca- en keukeninstallaties). Je bent in veel opzichten een spil waar de hele organisatie mee te maken heeft.

Profiel
Je hebt ruime managementervaring in een vergelijkbare functie. Vakinhoudelijke kennis van theatertechniek en/of gebouwbeheer zijn aanwezig maar nog belangrijker zijn je leidinggevende en communicatieve vaardigheden met een duidelijke visie op de ontwikkeling van teams. Je uitdaging hierin is het stimuleren van het teamgevoel, de samenwerking onderling en met de andere afdelingen en de directie. Daarbij vind je persoonlijke aandacht voor de individuele medewerker en diens ontwikkeling vanzelfsprekend.

Je bent goed in staat om verschillende mensen, afhankelijk van de specifieke taak en situatie, op verschillende manieren leiding te geven. Je bent betrokken en gericht op de persoon en de relatie in plaats van op hiërarchische verhoudingen en controle. Je bent in die zin eerder teamcoach dan manager zonder dat dit je besluitvaardigheid in de weg staat. Andere belangrijke competenties zijn: integriteit, visie, plannen, organiseren en samenwerken.

Je hebt financieel inzicht. Binnen het onderdeel gebouwbeheer, specifiek met betrekking tot de ontwikkeling van het nieuwe Popcentrum, pak je een actieve rol in het bouwproces en hebt hier bij voorkeur ook ervaring mee. Je bent in staat een volwaardige gesprekspartner te zijn voor gemeente, projectontwikkelaar en aannemer. Je hebt gevoel bij het krachtenspel dat hierbij kan ontstaan en weet daar op een professionele manier strategisch in te opereren.

Tot slot, niet onbelangrijk: je hebt affiniteit met muziek, Patronaat en de culturele sector.

Overige wensen
Naast alle reeds beschreven kwaliteiten en competenties vinden wij verder van belang:

 • Overzicht in operationele processen
 • Een relevant netwerk in de (podium)techniek en/of de facilitaire wereld
 • Bekendheid met hospitality
 • WO/HBO werk- en denkniveau
 • Relevante opleiding en training binnen techniek en/of management
 • Kennis van ICT en netwerkbeheer is een pré
 • Woonachtig in Haarlem of omgeving is een pré

Ons aanbod

 • Een sleutelpositie bij Patronaat, één van de meest toonaangevende poppodia van Nederland
 • De kans om de afdelingen Techniek en Gebouwbeheer vanuit eigen ervaring en kennis samen met de betreffende teams verder te ontwikkelen en te professionaliseren
 • Nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van het nieuwe popcentrum
 • Samenwerking met enthousiaste en gepassioneerde collega’s
 • Zeer dynamische werkomgeving, zeven dagen in de week bedrijvigheid
 • Arbeidsvoorwaardenpakket conform schaal 8 van de CAO Nederlandse Poppodia en Festivals

Ben je geïnteresseerd in deze functie bij Patronaat? Stuur dan vóór 23 september 2019 een motivatiebrief en cv naar vacature@patronaat.nl. Met vragen kunt u terecht bij Katharina Schoemaker: 023-5175865.

--------------------------------------------

Programmeur (m/v)

Voor 32 uur per week

Patronaat is op zoek naar een inspirerende, creatieve collega die goed op de hoogte is van het (lokale) muzieklandschap. De programmeur zal met veel energie in staat moeten zijn een leidende rol te ontwikkelen binnen de programmering van Haarlem en nabije regio. De nieuwe collega is communicatief sterk en heeft draagvlak in het (lokale) netwerk of weet dit snel op te bouwen. Ook weet hij of zij de juiste marketing en publiciteit strategieën op te zetten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De programmeur heeft een sterk commercieel inzicht met oog voor creativiteit en weet bestaande concepten kwalitatief te verbeteren, nieuwe concepten te ontwikkelen, de publieksbeleving te intensiveren en het programmeringsbeleid tot nieuwe inzichten te inspireren. Patronaat is één van de tien grote poppodia van Nederland. Patronaat werkt intensief samen met vele externe locaties en partijen in de stad Haarlem en is bovendien aanvoerder van het nieuwe popcentrum Slachthuis, dat in 2021 zijn deuren zal openen. Patronaat presenteert meer dan 300 shows per jaar en heeft 130.000 bezoekers ontvangen in 2018.

Verantwoordelijkheden:

 • Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid.
 • Realiseren van een breed scala aan programma activiteiten in één of meerdere disciplines voor brede publieksgroepen in diverse product markt combinaties, met ook een affiniteit voor alternatieve (rock)muziek.
 • Onderhouden contacten met artiesten, agenten, boekingskantoren, financiers, distributeurs.
 • Verstrekken interne informatie voor PR en Theatertechniek.
 • Is eindverantwoordelijk voor pré-productie en pré-contractbeheer met betrekking tot de geboekte activiteiten.

Taakomschrijving:

 • Initieert, bereidt voor en voert uit het artistieke beleid (waaronder niet limitatief te verstaan onder meer het programmeren van activiteiten, het initiëren, coördineren en (mede) uitvoeren van eigen producties, het zoeken en coördineren van samenwerkingsverbanden ter (mede) uitvoering van het artistieke beleid (zowel binnen de eigen accommodatie als daarbuiten), het initiëren en coördineren van de accommodatieaankleding in het kader van de programmering, etc).
 • Initieert en adviseert uit hoofde de van programmering functie aan andere relevante beleidsterreinen (onder meer de uit de programmering/artistiek beleid voortvloeiende publiciteit).
 • Het initiëren en (laten) uitvoeren van alle (overige) voorkomende werkzaamheden in het kader van het artistieke beleid en programmering.
 • Draagt als medewerker bij aan initiëring, voorbereiding en uitvoering van het totale en algemene beleid.
 • Draagt als lid van het Programmering-/publiciteit-/productieoverleg bij aan initiëring, voorbereiding en uitvoering van de in dit overleg voorkomende onderwerpen en draagt waar gewenst de onderwerpen van zijn primaire taakgebied aan voor bespreking in dit overleg.
 • Het verrichten van andere voorkomende (vervanging)werkzaamheden die gezien het beperkt aantal functies binnen de organisatie c.q. gezien de grootte van de organisatie niet binnen andere functies kunnen/zijn ondergebracht of die wegens ziekte of afwezigheid van andere functionarissen uitgevoerd moeten worden.

Opleidingsniveau:

 • Universitair of HBO werk- en denkniveau.

Kennis/ervaring/kenmerken:

 • Uitgebreide (actuele en historische) kennis, brede ervaring en goede (relatie /sector) contacten op het (artistiek) vakgebied in de ruime zin.
 • Ervaring en kennis met organisatie rond en coördinatie van uitvoering artistiek beleid/programmering.
 • Ervaring en kennis met theatertechnische aspecten, publiciteit, juridische en fiscale aspecten in relatie tot de uitvoering van artistiek beleid/programmering.
 • Ervaring met betrekking tot algemeen organisatorische aspecten en het aansturen van medewerkers (managementaspect).
 • Ervaring in en kennis van de podiumkunstsector.
 • Uitstekende contacten en relaties in de brede zin binnen de popmuzieksector.
 • Oog en ‘voelhorens’ voor de (snelle) ontwikkelingen binnen de sector.
 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
 • Oog voor presentatie, representatie en serviceaspecten, zowel intern als extern gericht.
 • Publiek  en relatiegerichte alsmede collegiale instelling.
 • Initiatiefrijk & creatief.
 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting.

Salariëring:

 • Conform cao Nederlandse Poppodia en Festivals

Wij bieden:

 • Een leuke werkplek in een klein team;
 • Een mogelijkheid je netwerk uit te breiden;
 • Gratis toegang tot concerten én nachten in Patronaat.

In Patronaat is veel ruimte voor, nieuwe, creatieve ideeën. Eigen initiatief is zeer welkom!

Ben je geïnteresseerd om aan de slag te gaan als Programmeur bij Patronaat?

Stuur dan voor vrijdag 30 augustus, 12:00 uur een mail met jouw motivatie en bijgevoegde cv naar vacature@patronaat.nl met als onderwerp ‘sollicitatie Programmeur’.

--------------------------------------------

Barploeg medewerkers (nacht)

Voor 1 à 2 diensten per week

Patronaat is, met name voor de dancenachten, op zoek naar barploegmedewerkers! Ben jij een enthousiaste, gemotiveerde, zelfstandige werker? Vind je het leuk om met een jong en enthousiast team onze bezoekers te ontvangen en ze zo snel mogelijk van een drankje te voorzien? Dan is dit iets voor jou! Stuur een mailtje met je CV en motivatie naar vacature@patronaat.nl 

--------------------------------------------

Vrijwillige Barploeg Medewerkers

Patronaat is op zoek naar enthousiaste barploeg medewerkers die, met name op de concertavonden, vrijwillig willen werken. Gemiddeld werk je twee avonden per maand en de taken zijn afwisselend zoals:

 • Barbediening
 • Ticketcontrole aan de deur
 • Garderobebediening
 • Algemene assistentie

Horeca-ervaring is een pre.

Wat wij je bieden als bedankje is een pas van patronaat welke je toegang verleent tot de meeste activiteiten in Patronaat, elk jaar een personeelsuitje en een hele leuke werksfeer.

Heb je belangstelling of vragen, stuur een mailtje (eventueel met cv) naar arjen@patronaat.nl

Deze site maakt gebruik van cookies. Lees hier onze Cookie Verklaring en lees hier onze Privacy Verklaring